hoadat21's Recent Activity

 1. hoadat21 đã đăng chủ đề mới.

  Trung tâm tiếng trung học nhanh chóng

  Học trung tâm bạn có lộ trình cụ thể, giúp học viên kiên trì theo đuổi. Không như cách tự học bạn dễ nản chí, không chú tâm học sẽ không...

  Diễn đàn: Mạch tổng hợp

  27/11/20 lúc 10:37
 2. hoadat21 đã đăng chủ đề mới.

  Toán lớp 9 kinh nghiệm học online

  Lập phương trình nghĩa là biểu diễn sự liên hệ giữa cácđại lượng đã cho (đã biết) và những đại lượng phải tìm (chưa biết) dưới dạng toán...

  Diễn đàn: Mạch tổng hợp

  23/11/20